บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการ Forward port เพื่อให้สามารถเข้าถึง Network ข้างในบ้าน ร่วมกับ dynamic dns อย่าง No-ip กัน โดยทั่วไปแล้ว ถ้ามีหากมี request จากข้างนอกเข้ามา จะ

Logon to Windows 7 computer on which BitComet application is installed.; Double-click on the icon of the application to initialize it and get its interface. Click on Tools menu and from the available list click on Options.; On the opened box make sure that Connection option is selected from the left pane and from the right pane under Listen Portcategory specify the port number as desired. Having trouble with port forwarding.. Solved - Windows 10 2018-4-10 bitcomet and port forwarding | AfterDawn Discussion Forums 2012-8-7 Port Forwarding with VPN - VPN Questions and General

2016-9-28

Having trouble with port forwarding.. Solved - Windows 10

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการ Forward port เพื่อให้สามารถเข้าถึง Network ข้างในบ้าน ร่วมกับ dynamic dns อย่าง No-ip กัน โดยทั่วไปแล้ว ถ้ามีหากมี request จากข้างนอกเข้ามา จะ

2020-7-20 · จะ forward port ไปเร่งบิทมันน่ะค่ะ คือก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีทำเท่าไรช่วยหน่อยนะคะ ที่ติดอนู่ก็มีตรงนี้น่ะค่ะ start port number กับ end port number pfSense 2.3 port forwarding for torrent client. 2020-6-28 · Verify your port forward rules look like this when complete. Adjust VPN2_WAN and VPN3_WAN firewall rules. We need to make a similar adjustment to the firewall rule ordering for those two new port forward rules which have been created. Navigate to firewall > rule > VPN2_WAN. Mouse over the port forward rule and move it above the default blocks Secure steps to do Plusnet Plusnet Hub One port forwarding 2.Login to admin panel of Plusnet Plusnet Hub One router to setup port forward. Once the page loads, login to the admin panel of Plusnet Plusnet Hub One router by copy-pasting the default username and password (given below) in the dialogue box that pops up: Unblock the Listening Port in BitComet - How To - download